Ägare och styrning

Sbo ägs av svenska staten. Generellt gäller för alla statens bolag att företagande ska skapa värde. Vissa bolag har särskilt uttryckta samhällsintressen. I Sbos fall innebär det att bolaget inte är vinstdrivande. Företagets uppdrag och medel används till att genomföra insatser som skapar bättre balans på svaga bostadsmarknader. I statens ägaransvar ingår att uttrycka tydliga krav och förväntningar, tillsätta en styrelse, kontinuerligt följa utvecklingen samt att årligen utvärdera verksamheten och styrelsen. Rapporteringskraven syftar till att få verksamheten genomlyst. 

 

Styrelse

Styrelseordförande, Christel Wiman
Ledamot, Leif Ljungqvist, bolagsförvaltare, Näringsdepartementet
Ledamot, Brita Saxton, generaldirektör, Trafikanalys
Ledamot, Björn Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting
Ledamot, Håkan Steinbüchel

Stående från vänster Björn Sundström, Christel Wiman, Brita Saxton, Håkan Steinbüchel, Leif Ljungqvist
Stående från vänster Björn Sundström, Christel Wiman, Brita Saxton, Håkan Steinbüchel, Leif Ljungqvist

Styrelsens sammanträden 2018

8 februari
15 mars
27 april
13 juni
13 augusti
23 oktober
11 december

Christel Wiman

Styrelseordförande sedan 2015
 • Född 1950
 • Utbildning: Jur kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: seniorkonsult, bl a projektledare i Borgerskapets Framtidsprojekt för nya seniorlägenheter
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Jernhusen, Danderyds sjukhus och Stockholms Köpmansklubb.
 • Tidigare befattningar: Vd Tågoperatörerna, Vd KFS Företagsservice, Vd Stockholms Hamn AB, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Vd Sweden Hotels.

Leif Ljungqvist

Styrelseledamot sedan 2015
 • Född 1971
 • Utbildning: Civilekonom
 • Huvudsaklig sysselsättning: bolagsförvaltare på enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Akademiska Hus AB, Apoteket AB samt Samhall AB.
 • Tidigare befattningar: Aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fk, H&Q. Tidigare styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning, Vasallen AB samt AB Bostadsgaranti.

Brita Saxton

Styrelseledamot sedan 2010

 • Född 1954
 • Utbildning: Jur.kand.
 • Huvudsaklig sysselsättning: Generaldirektör för Trafikanalys
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Statens tjänstepensionsverk (SPV)
 • Tidigare befattningar: GD Institutet för tillväxtpoliska studier (ITPS), GD Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), mångårig erfarenhet från Regeringskansliet 

Björn Sundström

Styrelseledamot sedan starten 2004

 • Född 1946
 • Utbildning: Byggnadsingenjör och fil kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: Seniorkonsult och projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting
 • Andra väsentliga uppdrag: Anställd i SKL-koncernen sedan 1971. Uppdrag i fler än 100 kommuner (ekonomiska analyser).
 • Tidigare befattningar: Medverkat i ett flertal statliga utredningar, bl.a. som huvudsekreterare i utredningarna om utjämningssystemet, som sakkunnig i Ansvarskommittén och som ledamot i flera bostadspolitiska utredningar.

Håkan Steinbüchel

Styrelseledamot sedan 2015

 • Född 1958
 • Utbildning: Civ ing
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet med bla större uppdrag för Pampas Marina
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i ÅWL Arkitekter och Gestaltpartner
 • Tidigare befattningar: Vd Specialfastigheter, Vd Vasallen, Vd Nordiska Kompaniet, Vd Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden