Skapar en mer rörlig bostadsmarknad

Sbo skapar samhällsnytta tillsammans med kommuner genom att omvandla befintliga fastigheter till ny användning, exempelvis efterfrågade lägenheter för äldre. Fram till år 2040 beräknas befolkningen i Sverige öka med över 1,3 miljoner invånare. Mer än hälften av dem är över 65 år. En tuff utmaning för många kommuner. Vi har kapitalet och kunnandet att bygga om befintliga fastigheter i rätt lägen och möta seniorernas behov och efterfrågan på moderna och tillgängliga bostäder.

Sbo genomför en extra bolagsstämma med anledning av att riksdagen den 16 juni beslutade att förlänga uppdraget för Statens bostadsomvandling AB. Det blev därmed klart att bolaget får det kapitaltillskott med 300 miljoner kronor som regeringen föreslog våren 2020. Det innebär att Sbo kan medverka till att skapa ytterligare flera hundra moderna och tillgänglighetsanpassade bostäder för seniorer i hela landet.

Omvandla fastigheter

Vårt uppdrag omfattar att bygga om underutnyttjade fastigheter, oavsett tidigare användning. På många utflyttningsorter är det svårt att erbjuda attraktiva lägenheter för äldre i tillräcklig omfattning. Ombyggda moderniserade och tillgängliga lägenheter är attraktiva. Rörlighet skapas när äldre vågar lämna sina hus för ett nytt boende de vill flytta till och annat hushåll får chansen att flytta in. Det medverkar till positiva flyttkedjor i kommunen.

Ortens behov bestämmer

I projektsamarbete formar vi insatserna utifrån lokala behov tillsammans med kommunen enligt vår arbetsmodell. De insatser som bedöms ge största möjliga samhällsnytta för ortens marknad och utveckling är de som Sbo vill medverka till att genomföra. Vi finansierar ombyggnationen och fastigheten får en efterfrågad användning, till exempel bostäder för äldre. Omvandlade fastigheters attraktivitet ökar och i många fall även kvarterets. Även annan användning kan prövas.

Ökad samhällsnytta

Att göra om befintliga fastigheter medverkar till bättre balans på bostadsmarknaden, stärker positiva trender för hållbar utveckling samt är betydligt billigare än nyproduktion. Våra insatser bidrar till modernisering av den befintliga miljön. Då ökar också underlaget för service, handel, kollektivtrafik i orten. Ett attraktivt fastighetsbestånd stärker ortens handel och näringsliv samt att praktiska bostäder stimulerar ökad trygghet och välmående.