Fler moderna lägenheter för seniorer

Sbo skapar samhällsnytta tillsammans med kommuner genom att omvandla befintliga fastigheter till efterfrågade bostäder för äldre. Fram till år 2040 beräknas befolkningen i Sverige öka med över 1,3 miljoner invånare. Mer än hälften av dem är 65 år och mer. Det är en tuff utmaning för många kommuner med svaga bostadsmarknader. Sbo investerar för att göra det möjligt för kommuner att erbjuda äldre fler tillgängliga bostäder till överkomlig hyra.

Sbo arbetar i huvudsak med att omvandla befintliga fastigheter till tillgänglighetsanpassade och moderna hyreslägenheter. I nära samarbete med kommunen ökar vi rörligheten på en svag bostadsmarknad och stöttar kommuner med en bättre bostadsförsörjning. Steg för steg:

  • Gemensamt planerar vi insatsen (erfarenheter från 30 kommuner)
  • Sbo förvärvar fastigheten och finansierar hela ombyggnationen
  • Ett långsiktigt samarbete tryggas mellan Sbo och kommunen med blockhyresavtal

Sbo fick en kapitalförstärkning om 300 miljoner för att möta behovet av bostäder för äldre i hela landet. Det var i juni 2020 som riksdagen biföll regeringens förslag om att förlänga uppdraget för Statens bostadsomvandling AB. (länk)

Omvandla fastigheter

Vårt uppdrag omfattar att bygga om underutnyttjade fastigheter, oavsett tidigare användning. På många utflyttningsorter är det svårt att erbjuda attraktiva lägenheter för äldre i tillräcklig omfattning. Ombyggda moderniserade och tillgängliga lägenheter är attraktiva. Rörlighet skapas när äldre vågar lämna sina hus för ett nytt boende de vill flytta till och annat hushåll får chansen att flytta in. Det medverkar till positiva flyttkedjor i kommunen.

Ortens behov bestämmer

I projektsamarbete formar vi insatserna utifrån lokala behov tillsammans med kommunen enligt vår arbetsmodell. De insatser som bedöms ge största möjliga samhällsnytta för ortens marknad och utveckling är de som Sbo vill medverka till att genomföra. Vi finansierar ombyggnationen och fastigheten får en efterfrågad användning, till exempel bostäder för äldre. Omvandlade fastigheters attraktivitet ökar och i många fall även kvarterets. Även annan användning kan prövas.

Ökad samhällsnytta

Att göra om befintliga fastigheter  stärker positiva trender för hållbar utveckling samt är betydligt billigare än nyproduktion. Våra insatser bidrar till modernisering av den befintliga miljön. Då ökar också underlaget för service, handel, kollektivtrafik i orten. Ett attraktivt fastighetsbestånd stärker ortens handel och näringsliv samt att praktiska bostäder stimulerar ökad trygghet och välmående. Sbo medverkar till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar i de kommuner där Sbo verkar. Insatserna, som genomförs i samverkan med kommunen, bidrar till ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden och till ett effektivare nyttjande av fastighetsbeståndet i kommunen. Sbo förvärvar och moderniserar fastigheten och tar därigenom hela investeringen och risken för nedskrivningar av fastighetsvärden.