Samarbete har skapat tillgängligt boende för äldre i Ljusne


På Smedsvägen 1 i Ljusne har investeringen i en gammal fastighet blivit 22 tillgängliga, moderna och eftertraktade seniorlägenheter. Idag är alla lägenheter uthyrda.
 
- Vi har byggt om en fastighet som är ganska precis 50 år gammal. Idag har vi 22 seniorlägenheter i Ljusne, som alla är uthyrda. Tidigare hade vi inget nyproducerat sedan slutet av 70-talet. Det är det som är så fantastiskt med det här samarbetet, säger Petri Berg, VD Faxeholmen AB.

Omoderna bostadsbestånd och fler äldre – en stor utmaning
Investeringen har kunnat göras i ett samarbete mellan Söderhamns kommun, det kommunala fastighetsbolaget Faxeholmen AB och Statens Bostadsomvandling AB (Sbo). Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo lokala omstruktureringsprocesser på orter som bättre behöver balansera utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader.
 
- Våra ombyggnadsprojekt ger attraktiva, tillgänglighetsanpassade lägenheter som människor vill flytta till. Äldre får möjlighet att bo kvar hemma, tryggt och bekvämt. Och positiva flyttkedjor skapas vilket medverkar till positiv utveckling för orten och bättre boendeförsörjning, säger Ann Eriksson VD Sbo.

Mer i detalj om investeringen i tillgängligt boende för äldre i Ljusne.

Vy över fastigheten i Ljusne samt naturområdet i bakgrunden
Christel Wiman, styrelseordförande Sbo, intervjuas av den lokala pressen. Faxeholmens ordförande Urban Wigren i bakgrunden.
Christel Wiman, styrelseordförande Sbo, intervjuas av den lokala pressen. Faxeholmens ordförande Urban Wigren i bakgrunden.