Gamla bostadsbestånd och fler äldre – mindre kommuners utmaning

Det här handlar om lycka, att kunna ta tillvara och återanvända en äldre byggnad. En fin gammal skola från tidigt 1900-tal som har stått tom. Nu har den förvandlats till moderna attraktiva lägenheter för äldre. Ett lyft för alla. Tack vare Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) som satsade på ett samarbete med Statens Bostadsomvandling AB.

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) hittar anpassade lösningar för kommuner att klara omställningen med en åldrande befolkning. Att omvandla fastigheter för att bidra till samhällsnytta är ett uppdrag från regeringen. Samarbetet i Hultsfred med kommunen och ÖSK startade i oktober 2013
 

Flyttkedjor skapar rörlighet på bostadsmarknaden

Många faktorer påverkar hur lång hela processen är att omvandla en fastighet. Projekttiden är mellan 2-3 år tills ortens äldre kan börja flytta in i attraktiva funktionella lägenheter. Processen omfattar då förstudie/programarbete, beslutsprocessen (även politiska) och byggtiden. Ombyggnation av skolbyggnaden i centrala Hultsfred till 13 bostäder för äldre är klar för inflyttning i augusti 2016. Liknande insatser på andra orter har medverkat till positiv utveckling för orten och bättre boendeförsörjning.

Utmaningen att hållbart ta till vara befintliga bestånd

I Hultsfreds kommun har omvandlingen omfattat två olika före detta skolfastigheter. Totalt blir det 27 nya attraktiva lägenheter för seniorer.
- Ibland handlar det inte bara om nytta. Den gamla skolan i Hultsfred vid torget tycker alla inblandade att det också känns fint att kunna återanvända. Det är en fantastisk byggnad med karaktär. Nu är den tillgänglighetsanpassad och modern med 13 nya lägenheter för äldre, säger Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB.

Fler funktionella lägenheter för äldre

Sbo medverkar till en bättre balans och positiv utveckling på orter med svag bo- stadsmarknad. Med hjälp av kapital och kunnande att bygga om befintliga fastigheter i rätt lägen stödjer Sbo kommuner och fastighetsbolag att möta den äldre generationens nya behov av moderna och tillgängliga bostäder. Även när bostadsmarknaden inte är i balans.

Ljust, luftigt och tillgängligt kök högst upp i den ombyggda skolbygnaden i Hultsfred.
Ljust, luftigt och tillgängligt kök högst upp i den ombyggda skolbygnaden i Hultsfred.
Ombyggnation pågår, inflytt planeras i augusti 2016.
Ombyggnation pågår, inflytt planeras i augusti 2016.