Funktionella lägenheter för äldre skapar rörlighet på bostadsmarknaden

Centralt i Virserum blir 14 nya attraktiva lägenheter för seniorer inflyttningsklara augusti 2016. Tidigare en före detta skolfastighet i ett plan. Idag tillgänglighetsanpassade lägenheter som möter nästa generations krav och ger människor möjlighet att bo kvar hemma, tryggt och bekvämt.

Varje ny lägenhet i Virserum har en egen markuteplats. Annars är kännetecken för moderna och praktiska lägenheter för äldre bland annat att rullatorer får plats och kan ta sig fram samt att hela lägenheten inkl kök och badrum moderniseras.
- Ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till, bidrar till att fler villor och lägenheter blivit tillgängliga för yngre hushåll. Det har vi sett tidigare i samarbeten, säger Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB (Sbo).

Insatser som skapar rörlighet på låsta bostadsmarknader


Återanvändningen har blivit möjliga tack vare Hultsfreds kommun som satsade på ett samarbete med Sbo. I Hultsfreds kommun omfattar samarbetet två olika före detta skolfastigheter som totalt har blivit 27 nya lägenheter för seniorer. Sbo hittar lösningar för kommuner att klara omställningen med en åldrande befolkning. Att omvandla fastigheter för att bidra till samhällsnytta är ett uppdrag från regeringen. 

Att också kunna sänka kostnader inom äldreomsorgen

För kommuner är kostnaden per brukare tre gånger så hög i särskilt boende som i eget boende med hemtjänst. Cirka 700 000 kronor jämfört med 200 000-250 000 kronor per år. Det konstaterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) i rapporten ”Ett företag som genererar stor samhällsnytta” från 2015.
- Nyttan vi gör beräknas uppgå till cirka 2 mkr nominellt per omvandlad lägenhet. 92 procent beror på förväntade besparingar inom äldreomsorgen enligt SKL, säger Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB.
Andra nyttoeffekter i monetära termer handlar om lägre kostnader för bostadsanpassning och uteblivna rivningskostnader.

Satsningar för en hållbar utveckling

I Virserum startade samarbetet i februari 2014. Många faktorer påverkar hur lång hela processen är att omvandla en fastighet. Projekttiden är mellan 2-3 år tills ortens äldre kan börja flytta in i attraktiva funktionella lägenheter. Processen omfattar då förstudie/programarbete, beslutsprocessen (även politiska) och byggtiden. Ombyggnation av skolbyggnaden i centrala Hultsfred till 13 bostäder för äldre är klar för inflyttning i augusti 2016. Liknande insatser på andra orter har medverkat till positiv utveckling för orten och bättre boendeförsörjning.