Sbo:s investeringar bidrar till efterfrågad förändring – ny rapport från SKL

SKL konstaterar i sin rapport att investeringarna som Statens bostadsomvandling AB gör bidrar till samhällsnytta och förändringar. 

Sbo gör skillnad med fler bostäder för äldre

Sbo bygger om kommunala fastigheter till moderna, attraktiva och tillgänglighetsanpassade bostäder. Bostäder som människor vill bo i och mår bra i samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktiga för kommunerna. Den kommunalekonomiska nyttan per omvandlad lägenhet beräknas till nästan 133 000 kronor per lägenhet och år, varav 99% beror på lägre kostnad för äldreomsorgen. 
 
Dessutom finns vinsterna som flyttkedjorna genererar, en minskad energiförbrukning med cirka 40 procent samt att hushållen värdesätter närhet till centrum och den sociala samvaron mycket högt.

Hela rapporten ”Statens bostadsomvandling AB - Ett företag som genererar stor samhällsnytta och bidrar till hållbar utveckling” av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Högre krav på tillgänglihet när vi blir äldre

Ju äldre vi blir desto högre krav ställer vi på våra bostäders tillgänglighet. Idag är cirka hälften av alla flerbostadshus varken tillgängliga för rullstolar eller rullatorer. Det är helt enkelt svårt att bli äldre i en stor del av befintligt bostadsbestånd i Sverige idag. Det och nyttan av Sbo:s investeringar finns beskrivet i rapporten ”Statens bostadsomvandling AB- Ett företag som genererar stor samhällsnyttaoch bidrar till hållbar utveckling” av Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerad i maj 2018.

Det är en betydande utmaning för Sveriges kommuner med bostäder för äldre de närmsta decennierna. Fram till 2040 beräknas befolkningen öka med 1,8 miljoner invånare. Av dessa är cirka 700 000 personer över 65 år. Idag är cirka hälften av alla flerbostadshus varken tillgängliga för rullstolar eller rullatorer. Ju äldre vi blir desto högre krav ställer vi på våra bostäders tillgänglighet.