Glöm inte bort seniorerna - debatt i Dagens Samhälle

Antalet äldre fortsätter att öka och många vill flytta till moderna bostäder.

Ur debatttexten:
"Vår, samt våra kommuners, erfarenhet är att SBO är ett värdefullt, kostnadseffektivt och flexibelt komplement till andra instrument på bostadsmarknaden. SBO är ett samverkansinstrument mellan stat och kommun som stödjer bostads-, äldre- och landsbygdspolitiken. Vi hoppas att kommunsektorn vill verka för ett fortsatt samarbete och stödja oss i detta. Vi står redo att fortsätta verksamheten och hoppas på en utveckling till gagn för kommuner med svagare bostadsmarknader som behöver fler moderna tillgänglighetsanpassade bostäder att trivas och åldras i."

Christel Wiman, ordförande Sbo
Ann Eriksson, vd Sbo

Läs hela Sbo:s debattartileln i Dagens Samhälle - "Kommuner, så här ordnar ni seniorbostäder".