Leif Ljungqvist

Berätta kort vem du är och vilken bakgrund du har?

Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Civilekonom i grunden och har tidigare jobbat som aktieanalytiker på olika firmor. 2006 började jag på Näringsdepartementet, där jag nu arbetat som bolagsförvaltare i flera år. Bolagsförvaltningen sköter det löpande övergripande arbetet med styrningen av de statligt ägda bolagen, där jag ansvarar för innehaven Sbo, Sveaskog, Samhall samt Apoteket AB. 

Hur kom det sig att du intresserade dig för det här bolaget och vill arbeta i styrelsen?

Som bolagsförvaltare är vi i princip alltid representerade i styrelserna för de bolag vi ansvarar för. Men sen kände jag ändå till bolaget lite, innan jag gick in i styrelsen 2015, bl.a. då jag arbetat en hel del med andra statligt ägda fastighetsbolag.

Vad tycker du är det viktigaste Sbo bidrar med?

Sbo är ett bolag med tydligt samhällsuppdrag. Bolaget bidrar på ett effektivt sätt till att förbättra bostadssituationen på svaga marknader runt om i landet där det inte finns någon konkurrens. Svagare kommuner kan därmed ges förutsättningar att erbjuda moderna seniorboenden för äldre, vilket i flera fall inte hade varit möjligt annars. Det innebär också kostnadsbesparingar för samhället över tid. 

Vilken blir effekten när nya bostäder genom Sbo-samarbetet erbjuds på orten?

En effekt är att det skapas flyttkedjor på den lokala orten och i områdena runt omkring då personerna flyttar från sina boenden. Detta kan i sin tur ge en positiv effekt för kommunen. Vidare ökar såväl effektiviteten, säkerheten och även levnadsnivån då äldre kan flytta in till trygga, moderniserade boenden.