Brita Saxton

Berätta kort om dig själv och din bakgrund:

Jag är numera pensionerad, men har de senaste 12 åren varit chef och generaldirektör för olika statliga myndigheter, med verksamhet i Stockholm och Östersund. Senast för en statlig analysmyndighet, Trafikanalys, som finns i Stockholm och i Östersund. Jag är jurist i grunden och har bl.a. arbetat i många år på Regeringskansliet, med transport- och regionala tillväxtfrågor.

Hur kom det sig att du intresserade dig för det här bolaget och vill arbeta i styrelsen?

Man kan säga att jag följt Sbo sedan starten. Ursprunget till bolaget kom från en proposition 2001 om regional utvecklingspolitik, som jag var ansvarig huvudman för. Grundtanken var att stärka svaga bostadsmarknader och att kommunerna skulle avlastas från vissa betungande välfärds- och bostadsåtaganden, för att få mer utrymme över för tillväxtfrågor. Det känns mycket bra att som styrelseledamot få hjälpa till att förverkliga ambitionerna.

Vad tycker du är det viktigaste Sbo bidrar med?

Sbo möjliggör investeringar och innebär ett konkret samarbete mellan staten och mindre kommuner, som löser viktiga behov hos kommuninnevånarna.

Vilken blir effekten när nya bostäder genom Sbo-samarbetet erbjuds på orten?

De omvandlade fastigheterna signalerar förståelse för och omtanke om befolkningens betydelse och behov. Inflyttningsmöjligheter skapas och flyttkedjor möjliggörs.