Fler moderna lägenheter för seniorer

Regeringen föreslår i vårbudgeten att förlänga uppdraget för Statens bostadsomvandling AB Sbo. Det handlar om ett kapitaltillskott med 300 miljoner kronor. Det skulle innebära att Sbo kan medverka till att skapa ytterligare flera hundra moderna och tillgänglighetsanpassade bostäder för seniorer i hela landet.

- Det är ett glädjande besked vi har fått av regeringen. Det finns ett stort underskott av den här typen av bostäder för seniorer i hela landet. Nu kan Sbo omvandla ytterligare fastigheter runt om i landet, säger Christel Wiman, ordförande i Sbo:s styrelsen.

Hela regeringens pressmeddelande "Fler bostäder till äldre i hela landet".

Läs Sbo:s nyhet i sin helhet "Fler moderna lägenheter för seniorer"

Ett samhällsviktigt uppdrag

Sbo köper och bygger om fastigheter för att medverka till bättre balans i kommuner med svagare bostadsmarknad. Uppdraget är i huvudsak att stödja kommunerna med bostadsomvandlingar.

- Kommunerna uppfattar oss som ett stöd med specialkunskaper snarare än en mäktig institution som säger hur det ska vara för att bli bra, säger Christel Wiman, ordförande i Sbo:s styrelse.

Även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden kan Sbo:s insatser vara lönsamma för den mindre kommunens utveckling. Energiförbrukningen halveras i fastigheten. Det är ett betydelsefullt samhällsuppdrag som skapar framtidstro och det sker i samarbete med kommunen.

Skapa framtidstro och tillgängliga drömmar för nya familjer

På en mindre ort gör det stor effekt när 20–30 seniorer byter bostad. Villor frigörs på orten. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer. Samtidigt omvandlas en fastighet och fylls med liv. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Ökad rörlighet bidrar till framtidstro. Fler kan stanna på orten och flytta in. Skatteunderlag, service, handel och kollektivtrafik gynnas.

Nära samverkan med kommunerna ger hållbar effekt – allt uthyrt

Seniorerna i Sverige blir fler och äldre. De behöver bostäder som är moderna och tillgängliga för att kunna bo i egen bostad så länge som möjligt. Hittills har Sbo skapat över
1 000 moderna bostäder för seniorer i 30 kommuner i Sverige. Efterfrågan är stor och samtliga bostäder är uthyrda. Förnyelsen sker i nära samarbete med kommunen och ökar rörligheten på en svag bostadsmarknad och stöttar kommuner med en bättre bostadsförsörjning. Kommunerna blockhyr den ombyggda fastigheten av Sbo och hyr ut lägenheterna till äldre som behöver en central modern bostad. Insatserna stödjer regeringens bostads-, äldre- och landsbygdspolitik.

- Jag är jätteglad att vi kommer kunna fortsätta stötta ett antal kommuner som står inför stora omställningar och så gärna vill genomföra satsningar på sin bostadsmarknad och sina äldre, säger Ann Eriksson, vd på Statens Bostadsomvandling AB.

För ytterligare information kontakta:
Ann Eriksson, vd Statens Bostadsomvandling AB
ann.eriksson@sbo.se, 070–6948600