Riksdagen fastställer 300 miljoner kronor till Sbo

Riksdagen beslutade den 16 juni att förlänga uppdraget för Statens bostadsomvandling AB. Det är därmed klart att bolaget får det kapitaltillskott med 300 miljoner kronor som regeringen föreslog i vårbudgeten. Det innebära att Sbo kan medverka till att skapa ytterligare flera hundra moderna och tillgänglighetsanpassade bostäder för seniorer i hela landet. Titta närmare på beslut och tillgängligt snabbprotokoll för hela vårbudgeten på riksdagens webbplats.

Ur regeringens tidigare pressmeddelande om ”Fler bostäder till äldre i hela landet”:
”- Kommuner med svag bostadsmarknad klarar inte detta själva och jag är glad att nu ge Sbo utökade möjligheter att tillföra en tydlig samhällsnytta, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.”

Hela pressmeddelandet ”Fler bostäder till äldre i hela landet” från Finansdepartementet publicerades 14 april 2020.

Ytterligar skrivet om Sbo och tillskottet av nytt kapital finns i Sbo:s hela nyhet "Riksdagen fastställer 300 miljoner kronor till Sbo".

Ytterligare skrivet om Sbo och tillskottet av nytt kapital:

Ur Fastighetstidningen:
Fastighetstidningen är en tidning om fastighetsbranschen från Fastighetsägarna.

”Detta är en typ av stöd som får Martin Lindvalls, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige, uppskattning.
– Jämfört med investeringsstödet är det här en mer effektiv och träffsäker användning av skattemedel för att främja mål inom bostadsförsörjningen. Stödet är ofta nödvändigt på svaga marknader och främjar utbudet av anpassade bostäder för äldre, samtidigt som risken för konkurrenssnedvridning är begränsad, säger Martin Lindvall.”

Läs mer om Sbo:s kapitaltillskott från regeringen i Fastighetstidningens artikel ”Utökat bidrag ska ge fler bostäder till äldre”.
 
Ur Hem & Hyra:
Hem & Hyra är Hyresgästföreningens medlemstidning.

”– Jag tycker det är positivt. Det är ju problematiskt att bygga nytt på de här orterna och det man behöver många gånger är bostäder för äldre och där kan SBO verkligen bidra, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges allmännytta.”

Läs om tillskott av medel till Sbo och en kort historik i artikeln ”300 miljoner kronor till fler seniorboenden i glesbygd” i Hem & Hyra.
 
Ur Byggvärlden:
Byggvärlden är en oberoende tidning för byggbranschens beslutsfattare.

”Det bedöms finnas cirka 70 000 trapphus i Sverige, som med dagens byggregler borde ha hiss. Sannolikt har hälften av detta otillgängliga bostadsbestånd byggts av kommunala stiftelser och bolag. Det borde således finnas ett kommunalt, socialt och ekonomiskt intresse att i dessa miljöer tillskapa bra bostäder för de äldre invånarna.”

Läs mer i krönikan ”Låt bostadsomvandling i Sbo:s regi bli en förebild i landets kommuner” av Fredrik von Platen, sakkunnig bostäder SPF Seniorerna.