Nyheter och press

2018 > 09

SKL konstaterar i sin rapport att investeringarna som Statens bostadsomvandling AB gör bidrar till samhällsnytta och förändringar. 

Sbo gör skillnad med fler bostäder för äldre

Sbo bygger om kommunala fastigheter till moderna, attraktiva och tillgänglighetsanpassade bostäder. Bostäder som människor vill bo i och mår bra i samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktiga för kommunerna. Den kommunalekonomiska nyttan per omvandlad lägenhet beräknas till nästan 133 000 kronor per lägenhet och år, varav 99% beror på lägre kostnad för äldreomsorgen. 
 
Dessutom finns vinsterna som flyttkedjorna genererar, en minskad energiförbrukning med cirka 40 procent samt att hushållen värdesätter närhet till centrum och den sociala samvaron mycket högt.

Hela rapporten ”Statens bostadsomvandling AB - Ett företag som genererar stor samhällsnytta och bidrar till hållbar utveckling” av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Högre krav på tillgänglihet när vi blir äldre

Ju äldre vi blir desto högre krav ställer vi på våra bostäders tillgänglighet. Idag är cirka hälften av alla flerbostadshus varken tillgängliga för rullstolar eller rullatorer. Det är helt enkelt svårt att bli äldre i en stor del av befintligt bostadsbestånd i Sverige idag. Det och nyttan av Sbo:s investeringar finns beskrivet i rapporten ”Statens bostadsomvandling AB- Ett företag som genererar stor samhällsnyttaoch bidrar till hållbar utveckling” av Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerad i maj 2018.

Det är en betydande utmaning för Sveriges kommuner med bostäder för äldre de närmsta decennierna. Fram till 2040 beräknas befolkningen öka med 1,8 miljoner invånare. Av dessa är cirka 700 000 personer över 65 år. Idag är cirka hälften av alla flerbostadshus varken tillgängliga för rullstolar eller rullatorer. Ju äldre vi blir desto högre krav ställer vi på våra bostäders tillgänglighet.

Läs hela inlägget »

Skrivet om Sbo i media

2018-09-28 Sbo:s investeringar bidrar till efterfrågad förändring – ny rapport från SKL
2017-08-31 Närhet till service skapar trygghet för äldre i Hofors
2017-04-03 Invigning av ombyggda lokaler på förskolan Lärkan Reportage i NA från invigningen av förskolan Lärkan i Hällefors
2017-04-03 Invigning av förskolan Reportage i NWT från invigningen av förskolan Lärkan i Hällefors
2017-02-10 Populärt trygghetsboende invigt Reportage från invigning av trygghetsboende i Grums
2017-02-10 Invigning av trygghetsboende Invigning av trygghetsboende i Grums
2016-10-25 Gamla skolor blir seniorlägenheter Invigning av ombyggda skolor i Hultsfred och Virserum
2016-07-03 Garhytteskolan i Kopparberg kan bli bostäder
2016-06-22 14 nya lägenheter klara Besiktigat och klart, inflyttning i Strandhuset, Virserum 1 augusti.
2016-06-23 Från rivningshot till fullbelagt – ägarna ser om sitt hus Seniorboendet i Ljusne fyller sin funktion
2016-02-08 Hofors får nytt trygghetsboende 
2016-02-02 Hofors ett steg närmre nytt trygghetsboende
2015-09-09 Spadtag för nytt trygghetsboende
2015-09-09 Nya trygghetsbostäder i Grums
2015-08-18 Idag togs första spadtaget till ny förskola i Hällefors 
2015-08-18 Spadtag vid Lärkan visar tro på framtiden
2015-07-15 "Här ska man kunna bo livet ut"Snart inflytt i nya seniroboendet i Ljusne.

2015-05-27 Lärkan byggs om i Hällefors
2015-02-25 Gamla skolor såldes igår
2015-01-16 Hofors kan få nytt boende för äldre
2014-12-19 Hälften av seniorlägenheterna uthyrda
2014-12-01 Ändrade planer - rivningshotade hus räddas
2014-11-19 Central förskola kan snart vara verklighet - Hällefors
2014-02-04 
Ny fastighetsägare för studentbostäder
2014-01-30 
Strandskolan blir trygghetsboende
2013-12-30
 Nästan fullt på nytt trygghetsboende i Norberg
 
2013-12-11
 Anpassar hyreshus för äldre personer, Ljusne
2013-11-15
 Invigning av seniorboendet, Vansbro
2013-11-15
 Seniorboendet invigt, Vansbro
2013-11-14
 Ombyggt flerbostadshus invigt, Munkfors
2013-10-11
 Statens Bostadsomvandling, SBO, river lägenhetslängan på Hälsovägen 5
2013-09-30
 Statliga pengar bakom nytt trygghetsboende i Norberg
2013-09-06
 18 nya lägenheter klara
2013-06-03
 Planer på seniorboende presenteras
2013-05-20 Sbo köper fastighet
2013-04-22 
Nytt boende för äldre
2013-03-11 Mimerhuset kan bli boende för äldre
2013-03-06 Stort intresse för nya lägenheter
2012-11-22 Ljusnarsberg kan få seniorboende
2012-10-25 Nordanstigsbostäder återköper i Hassela
2012-10-15 Bjurholm: Satsning på trygghetsboende
2012-10-04 
Hyreshus byggs om till specialboende 
2012-10-03 Nytt trygghetsboende