Äldre ville bo kvar i Hofors

– Jag har arbetat med den kommunala utvecklingen i många år och sett hur befolkningen i Hofors stadigt har minskat. Vi har haft en situation i kommunen där vi fått riva lägenheter, säger ordförande i bolagsstyrelsen Kjell Höglin, tidigare också kommunalråd i kommunen och idag aktiv pensionär i PRO.

Med hjälp av engagerade pensionärer i studiecirklar, samt Hofors kommun som bestämde sig för att utveckla och förändra samhället inleddes ett samarbete med Sbo. En rivningsfärdig fastighet från 60-talet omvandlades till 24 nya efterfrågade lägenheter.

Andelen äldre över 30 procent

Det var i början av 2013 som ett antal aktiva medlemmar från PRO samlades i två studiecirklar i Hofors. Temat i cirklarna var boende för äldre. Kjell var en av deltagarna i studiecirklarna. De frågor som pensionärerna i det lokala PRO tog upp var:
·      Hur vill vi bo när vi blir äldre?
·      Vilka möjligheter finns i Hofors?
– När studiecirklarna startade kunde vi konstatera att andelen äldre i befolkningen var hög, över 30 procent. Det visade sig att många äldre ville bo kvar och leva i Hofors, många bodde i villa och var osäkra på hur det skulle fungera, berättar Kjell Höglin, idag pensionär och styrelseordförande i Hoforshus AB.

Pensionärerna definierade sitt eget behov

Kjell Höglin vittnar om ett fantastiskt engagemang i studiecirklarna. Gruppen diskuterade vad som var viktigt, hur ett boende borde se ut, vilka önskemål som fanns. Diskussionerna landande i vad som var viktigt:
·      närhet till service och affärer
·      gemensamma ytor med möjlighet att göra saker tillsammans
·      att läget är centralt
Tillsammans gjorde studiecirklarna en studieresa till Gävle.  Hoforshus har besökt bland annat ett seniorboende i Ljusne och ett trygghetsboende i Norberg.

Befintlig fastighet från 60-talet omvandlades

Efter det tog kommunen kontakt med Sbo. ­En viktig del i samarbetet och arbetsprocessen för Sbo är att utgå från riktiga behov hos äldre lokalt, för att säkerställa att människor verkligen vill flytta. Det är bara en genomförd flytt som bidrar till att flyttkedjor kommer igång och det kan bildas ny rörelse på den lokala bostadsmarknaden. Kontakten med Sbo resulterade i att en rivningsfärdig fastighet från 60-talet med butiker i bottenplan byggdes om helt. Butikerna erbjöds lokaler  närmare centrum och i den gamla fastigheten byggdes 18 lägenheter om till 24.

Idag sprudlar det av liv i huset

– Dialogen i projektet har fungerat väldigt bra och underlagen från studiecirklarna har tagits omhand, säger Kjell Höglin, ordförande i bolagsstyrelsen.
Idag sprudlar det av liv i huset. PRO är verksamma i en lokal och det finns gemensamma ytor och de boende är aktiva och ordnar bland annat musikunderhållning och matlagning tillsammans.

Minskad vakansgrad för bostadsbolaget

Det kommunala bostadsbolaget Hoforshus har gått från en vakansgrad på 10 procent till nästan inga tomma lägenheter alls.
– Intresset för de nya lägenheterna var väldigt stort. Under en period var det cirka 50 personer som stod på intresselistan. Vi invigde huset i augusti 2017 och idag är alla lägenheter uthyrda, berättar Kjell Höglin.
– Det är helt fantastiskt, avslutar ordförande i bolagsstyrelsen Kjell Höglin.