Trivsamt boende för äldre i Munkfors

Munkfors är en ort med många äldre människor, ca 30 procent är äldre än 65 år. Marknaden för bostadsrätter är sval och behovet av tillgänglighetsanpassade boenden för äldre är stort.

Anders Pettersson, kommunchef och VD Munkforsbostäder, berättar.
Vi analyserade läget och såg över de hus vi hade. Bland annat har vi rivit ett äldreboende och byggt nytt demensboende. Nästa steg var att tillgänglighetsanpassa boenden för äldre. 

Sbo stödjer bostadsanpassning

Att anpassa boendstadslägenheter för äldre innebär att skapa något som efterfrågas. Kostnaderna för ett sådant projekt är såklart höga, det är svårt för oss som liten kommun att ta den kostnaden och där kom Sbo in som stöd.

Alla lägenheter uthyrda

Processen i stort har tagit ett par år, från förprojektering och upphandling till inflytt. Boendet var klart 1/8 2013. Vi har sett positiva flyttkedjor av det här projektet. Målet med ombyggnationen var att samtliga lägenheter skulle bli uthyrda och det är de.

Fler kan klara sig själva längre

Vi ser att folk har kunnat flytta från villor och hyreslägenheter till bättre anpassade boenden. Det ökar livskvaliteten, de boende klarar sig själva längre i sina bostäder och mår bra i sina bostäder. 

Boende i Munkfors berättar

”Vi ville komma närmare centrum [...]. Efter att jag fick min stroke så miste jag mitt körkort och då var det här en bra lösning.”
Boende, Munkfors.