Tillgängligt boende i Ljusne

Söderhamns kommun blomstrade för 30 år sedan. Under de senaste 20 åren har en mängd lägenheter rivits, nästan halva beståndet. Nu kan kommunens bostadsbolag Faxeholm AB bygga om befintligt bestånd i Ljusne, en av orterna i kommunen och få en känsla av nyproduktion.

Petri Berg, VD Faxeholmen AB berättar.
Vi bygger om en byggnad som är ganska precis 50 år gammal. Det kommer att bli 22 seniorlägenheter när det är klart. I dagsläget har vi inget nyproducerat sedan slutet av 70-talet. Det är det som är så fantastiskt med det här.

Skapar tillgång till hiss

Vi bygger om och får nyproduktionsnivå på ett boende som har efterfrågats i många år. Vi saknar tillgängliga boenden i Ljusne. Det finns marknära boenden sedan tidigare men inte ett enda hus med hiss. Det här blir ett stort lyft. Det ska bli spännande att se hur flyttkedjorna påverkas av det här. 

Riva annat för att skapa balans

Förutom den här ombyggnationen kommer vi dessutom riva lägenheter under 2015. Vår målsättning är att de här åtgärderna ska leda till en bättre balans på bostadsmarknaden här.