Trygghetsboende i Grums

I Grums behövdes fler tillgängliga hus för barnfamiljer som vill lämna sina lägenheter, men också en ökad tillgång till lägenheter i attraktiva lägen för att öka inflyttning från andra orter. Bostadsbolaget Grums hyresbostäder AB hade många tomma lägenheter, ett slitet bostadsbestånd, svårt att hyra ut. Idag genomför de sitt andra bostadsomvandlingsprojekt tillsammans med Sbo.

Annika Lomarker, VD Grums hyresbostäder AB berättar.
Det första trygghetsboendet blev så bra och uppskattat att vi kände att vi vill satsa på ett samarbete till. Vi kommer bygga om ett hus som ligger i vinkel med det första huset. Den här gången blir det lite annorlunda, vi kommer till exempel att lägga till lite utbyggnader för att optimera byggnaden och lägenheterna. 

Stor efterfrågan på ökad trygghet

Det är redan ca 40 personer som har anmält intresse att flytta in, vi har beräknat inflytt till 2016. Det andra huset är fullbelagt och det är kö in. Vi ser klart och tydligt att det är stor efterfrågan på den här sortens boende. De renoverade lägenheterna är bra för dem som bor där, tryggheten ökar. Flytten till ett särskilt boende kan fördröjas. Livskvaliteten är högre i ett eget boende.

Positiv rörelse på bostadsmarknaden

Efter förra projektet såg vi positiva rörelser på bostadsmarknaden och det hoppas vi att se även den här gången. Just nu är det färre lägenheter än på länge ute på marknaden.

2012 var det första trygghetsboendet klart

Bostadsbolaget Grums hyresbostäder AB hade problem med många tomma lägenheter, bostadsbeståndet var lite slitet. Det var svårt att hyra ut. Efterfrågan på lägenheter med tillgänglighet, som till exempel hiss, var däremot hög. Vi hade svårt att möta de kraven.

Anpassat för att underlätta

I samarbete med Sbo har vi byggt om en av våra fastigheter till trygghetsboende för äldre över 70 år. Det är anpassat för att underlätta för personalen, det finns gemensamhetsytor för de boende. De gemensamma aktiviteterna är viktiga för att må bra och varje dag finns möjlighet att vara med på någon gemensam aktivitet.

Bättre utbud för äldre

I det första trygghetsboendet har vi 39 lägenheter och det är kö in. Projektet var väldigt lyckat. Vi hade fortfarande ett visst lägenhetsöverskott men inte lika stort som för några år sedan. Med ett bättre anpassat utbud av bostäder har äldre kunnat flytta från sina hus och villor som i sin tur blivit tillgängliga för till exempel barnfamiljer. Flyttkedjorna fungerar och det är positivt för orten.

Boende i Grums berättar

”Jag fick reda på boendet genom mina pensionärsföreningar och ställde mig i kö direkt när jag hörde att huset skulle byggas. Jag stod nog i kö ca 1 år innan jag fick flytta in. För mig är det perfekt, det var tur att jag fick flytta hit, jag har krämpor som gör att jag inte kan gå i trappor. Jag har hemhjälp som hjälper mig och jag trivs så pass bra att de kommer få bära mig ut härifrån.”
Boende, Grums.