Om Sbo - att skapa samhällsnytta

Sbo köper och bygger om fastigheter för att medverka till bättre balans på svagare bostadsmarknader. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden kan Sbo:s insatser vara lönsamma för den mindre kommunens utveckling. Energiförbrukningen halveras i fastigheten. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer. Det är ett betydelsefullt samhällsuppdrag som skapar framtidstro och det sker i samarbete med kommunen.