Ägare och styrning

Sbo ägs av svenska staten. Generellt gäller för alla statens bolag att företagande ska skapa värde. Vissa bolag har särskilt uttryckta samhällsintressen. I Sbos fall innebär det att bolaget inte är vinstdrivande. Företagets uppdrag och medel används till att genomföra insatser som skapar bättre balans på svaga bostadsmarknader. I statens ägaransvar ingår att uttrycka tydliga krav och förväntningar, tillsätta en styrelse, kontinuerligt följa utvecklingen samt att årligen utvärdera verksamheten och styrelsen. Rapporteringskraven syftar till att få verksamheten genomlyst. 

 

Styrelse

Styrelseordförande, Christel Wiman
Ledamot, Leif Ljungqvist, bolagsförvaltare, Näringsdepartementet
Ledamot, Brita Saxton, generaldirektör, Trafikanalys
Ledamot, Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Landsting
Ledamot, Håkan Steinbüchel

Styrelsens sammanträden 2018-2019

8 februari
15 mars
27 april
13 juni
13 augusti
21 september
25 oktober
10 december

7 februari 2019
5 mars 2019
prel datum för årsstämma 29 april 2019

Christel Wiman

Styrelseordförande sedan 2015
 • Född 1950
 • Utbildning: Jur kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: seniorkonsult, bl a projektledare i Borgerskapets Framtidsprojekt för nya seniorlägenheter
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Jernhusen, Danderyds sjukhus och Stockholms Köpmansklubb.
 • Tidigare befattningar: Vd Tågoperatörerna, Vd KFS Företagsservice, Vd Stockholms Hamn AB, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Vd Sweden Hotels.

Leif Ljungqvist

Styrelseledamot sedan 2015
 • Född 1971
 • Utbildning: Civilekonom
 • Huvudsaklig sysselsättning: bolagsförvaltare på enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Akademiska Hus AB, Apoteket AB samt Samhall AB.
 • Tidigare befattningar: Aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fk, H&Q. Tidigare styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning, Vasallen AB samt AB Bostadsgaranti.

Brita Saxton

Styrelseledamot sedan 2010

 • Född 1954
 • Utbildning: Jur.kand.
 • Huvudsaklig sysselsättning: Generaldirektör för Trafikanalys
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Statens tjänstepensionsverk (SPV)
 • Tidigare befattningar: GD Institutet för tillväxtpoliska studier (ITPS), GD Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), mångårig erfarenhet från Regeringskansliet 

Jan-Ove Östbrink

Styrelseledamot sedan 2018

 • Född 1957
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
 • Huvudsaklig sysselsättning: bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Landsting.
 • Andra väsentliga uppdrag:
 • Tidigare befattningar: Byrådirektör Bostadsstyrelsen, Planeringschef Järfälla kommun, Avdelningschef fysisk planering, infrastruktur och hållbar utveckling Stockholms läns landsting, Samhällsbyggnadschef Nynäshamns kommun.

  Håkan Steinbüchel

  Styrelseledamot sedan 2015

  • Född 1958
  • Utbildning: Civ ing
  • Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet med bla större uppdrag för Pampas Marina
  • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i ÅWL Arkitekter och Gestaltpartner
  • Tidigare befattningar: Vd Specialfastigheter, Vd Vasallen, Vd Nordiska Kompaniet, Vd Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden