Ägare och styrning

Sbo ägs av svenska staten. Generellt gäller för alla statens bolag att företagande ska skapa värde. Vissa bolag har särskilt uttryckta samhällsintressen. I Sbos fall innebär det att bolaget inte är vinstdrivande. Företagets uppdrag och medel används till att genomföra insatser som skapar bättre balans på svaga bostadsmarknader. I statens ägaransvar ingår att uttrycka tydliga krav och förväntningar, tillsätta en styrelse, kontinuerligt följa utvecklingen samt att årligen utvärdera verksamheten och styrelsen. Rapporteringskraven syftar till att få verksamheten genomlyst. 

Styrelse

Styrelseordförande, Christel Wiman
Ledamot, Brita Saxton, generaldirektör, Trafikanalys
Ledamot, Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Landsting
Ledamot, Håkan Steinbüchel, CEO Steinbüchel & Partners
Ledamot, Lars Erik Fredriksson, Näringsdepartementet, bolagsförvaltare Enheten för bolag med statligt ägande

Styrelsens sammanträden 2019-2020

29 april
15 augusti
20 september
31 oktober
9 december

11 februari 2020
12 mars 2020
prel datum för årsstämma 27 april 2020

Christel Wiman

Styrelseordförande sedan 2015
 • Född 1950
 • Utbildning: Jur kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: seniorkonsult, bl a projektledare i Borgerskapets Framtidsprojekt för nya seniorlägenheter
 • Andra väsentliga uppdrag: St Eriks vårdcentral AB, OneRepay AB
  Eriksbergs catering AB, Stockholms köpmansklubb
 • Tidigare befattningar: Vd Tågoperatörerna, Vd KFS Företagsservice, Vd Stockholms Hamn AB, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Vd Sweden Hotels.

Lars Erik Fredriksson

Styrelseledamot invald 2019
 • Född 1964
 • Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys
 • Huvudsaklig sysselsättning: bolagsförvaltare på enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet.
 • Andra väsentliga uppdrag: Arlandabanan Infrastructure AB, ledamot
  EUROFIMA, ledamot OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices, ordförande Vasallen AB, ledamot
  Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, ledamot Svevia AB, ledamot
  Öresundsbro Konsortiet Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
 • Tidigare befattningar: Tidigare ansvarig för research & IT, CV Search AB, Stockholm. Skattehandläggare och specialist, Skattemyndigheten Uppsala. 

Brita Saxton

Styrelseledamot sedan 2010

 • Född 1954
 • Utbildning: Jur.kand.
 • Huvudsaklig sysselsättning: Generaldirektör för Trafikanalys
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Statens tjänstepensionsverk (SPV)
 • Tidigare befattningar: GD Institutet för tillväxtpoliska studier (ITPS), GD Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), mångårig erfarenhet från Regeringskansliet 

Jan-Ove Östbrink

Styrelseledamot sedan 2018

 • Född 1957
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
 • Huvudsaklig sysselsättning: bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Landsting.
 • Tidigare befattningar: Byrådirektör Bostadsstyrelsen, Planeringschef Järfälla kommun, Avdelningschef fysisk planering, infrastruktur och hållbar utveckling Stockholms läns landsting, Samhällsbyggnadschef Nynäshamns kommun.

  Håkan Steinbüchel

  Styrelseledamot sedan 2015

  • Född 1958
  • Utbildning: Civ ing
  • Huvudsaklig sysselsättning: CEO Steinbüchel & Partners med bla större uppdrag för Pampas Marina
  • Andra väsentliga uppdrag: ONYX Näringslivsutveckling, ÅWL Arkitekter,
   Himmelsta Holding (Byggentreprenad), Studieflyt AB, Gestaltpartner
  • Tidigare befattningar: Vd Specialfastigheter, Vd Vasallen, Vd Nordiska Kompaniet, Vd Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden