Bolagsstyrning

Extra bolagsstämma 2020

Sbo genomför en extra bolagsstämma med anledning av att riksdagen den 16 juni 2020 beslutade att förlänga uppdraget för Statens Bostadsomvandling AB och göra ett kapitaltillskott med 300 miljoner kronor.

Dag:     18 december 2020
Tid:      kl. 13.00

Anmälan krävs - se detaljer för anmälan i kallelsen. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte ha tillträde vid den extra bolagsstämman.
 

Kallelse och handlingar extra bolagsstämma

Protokoll från senaste ordinarie årsstämman

Bolagets årsstämma hölls måndagen den 27 april 2020, kl. 13.00 via telefonkonferens med anledning av Corona-pandemin.

Handlingar under stämman 2019:

Ordinarie bolagsstämma

Sbo:s årsstämma hålls alltid inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Stämman hålls i Örebro eller i Stockholm. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.