Bolagsstyrning

Ordinarie bolagsstämma

Den 27 april genomför Sbo sin ordinarie bolagsstämma. Här finns kallelse och handlingar inför bolagsstämman.
Tid:       Tisdagen 27 april 2021, kl. 13.00
Plats:    Digitalt möte via Microsoft Teams

Stämman är öppen för aktieägare. Riksdagsledamot har också rätt att delta, efter anmälan (se kallelsen).

Sbo:s årsstämma hålls alltid inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 

Extra bolagsstämma protokoll

Protokoll från senaste ordinarie årsstämman

Bolagets årsstämma hölls måndagen den 27 april 2020, kl. 13.00 via telefonkonferens med anledning av Corona-pandemin.