Kundundersökning 2016

Sbo har under perioden 3-16 februari 2016 genomfört en uppföljning på den kundundersökning som genomfördes 2015. Resultatet visade att majoriteten av de som valde att svara på undersökningen är nöjda med Sbo:s utvecklingsprocess av fastigheter och ger ett positivit svar på samtliga frågor. 

Höga betyg på samtliga frågor

Mätningen visar att majoriteten av de som svarat är nöjda och ger ett positivt betyg på samtliga frågor. Bland respondenterna i pågående projekt har helhetsintrycket fått absolut högsta betyg med maximala 100 % nöjdhet vilket även är betyget för hur projektet hittills motsvarat deras förväntningar, 100 %. 

89 % av respondenterna från redan överlämnade projekt anser att projektet hjälpt till att stärka balansen på bostadsmarknaden i kommunen vilket är en förbättring med 10 %-enheter sedan förra årets mätning.

Sbo:s personal får höga betyg av respondenterna som är till 100 % positiva till Sbo:s kompetens, 94 % positiva till bemötandet och 93% positiva till tillgängligheten. 94 % av respondenterna säger att de nya bostäderna bidrar till en bättre balans av bostadsmarknaden i sin kommun.

Fortsatt stort behov av stöttning på bostadsmarknaden

På frågan om hur balansen ser ut på bostadsmarknaden i den egna kommunen idag svarar endast 37 % av alla respondenter att den är bra eller mycket bra vilket är 6 %-enheter lägre än förra årets mätning.  Drygt hälften, 52 %, svarar att de känner till andra fastigheter i kommunen som skulle vara i behov av omvandling och bättre kunna nyttjas för kommunens behov.

Tre citat från kundundersökningen 2016

”Med en åldrande befolkning har vi inte själva de ekonomiska resurser som krävs för att bygga/ anpassa byggnader för äldre, i den omfattning som behövs. Därför har SBO gjort det möjligt för oss att åstadkomma detta, samtidigt som vi ser att vi får lediga småhus, där unga familjer är intresserade av att köpa dessa”.
 
”Har fått till nya seniorbostäder och kunnat riva andra bostäder för att kunna få anpassa vår fastighetsportfölj på en svag marknad”

”Flyttkedjan är igång.”