Kundundersökning 2015

Sbo har under perioden 12-28 februari 2015 genomfört en kundundersökning. Resultatet visade att majoriteten av de som valde att svara på undersökningen är nöjda med Sbo:s utvecklingsprocess av fastigheter.

  • 96% av respondenterna (från projekt med startår 2010-2015) ser det som troligt eller mycket troligt att de skulle rekommendera Sbo:s utvecklingsprocess av fastigheter till andra kommuner
  • 90% av respondenterna från pågående projekt är nöjda med informationen och stödet de fått från Sbo:s personal
  • 79% av respondenterna från redan överlämnade projekt anser att projektet hjälpt till att stärka balansen på bostadsmarknaden i den egna kommunen

Det finns fortfarande behov av att stärka balansen på bostadsmarknaden i flera kommuner. Endast 43% av respondenterna svarar att balansen är bra idag och 1 av 3 respondenter känner till andra fastigheter i kommunen som skulle vara i behov av omvandling för att bättre kunna nyttjas för kommunens behov.

Två citat från kundundersökningen:

”Flera pensionärer har sålt och lämnat sina villor och flyttat in på Svalen. De har gjort att framförallt barnfamiljer har köpt villorna. Det var just denna rokad som vi hade önskat.”

”En mycket bra samarbetspartner för att göra det omöjliga möjligt”


Kundundersökningen genomfördes av Marknadskraft. Vid frågor om undersökningen vänligen kontakta Marknadskraft på telefon 019-33 14 00 eller på e-post info@marknadskraft.com.