Dialog om lokala förutsättningar och behov

Vi träffar gärna dig som leder och ansvarar för kommunen och boendeförsörjningsfrågor. Vid vårt besök för vi en dialog om lokala förutsättningar, behov och er målbild. Vi samarbetar med kommuner som vill arbeta för att motverka en svag befolkningsutveckling och bostadsmarknad. Våra investeringar i befintligt fastighetsbestånd ger mycket god samhällsekonomisk nytta. Arbetsmodellen visar hur vi stegvis arbetar med våra projekt. 


Utbud möter efterfrågan när behovet på orten styr

Sbo bygger om fastigheter för att medverka till bättre balans på̊ svagare bostadsmarknader. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer. En förutsättning för genomförande av utvecklingsprojektet är att kommunen ingår blockhyresavtal, normalt om 15–25 år, och ansvarar för förvaltning och uthyrning av lägenheterna. Vid en framtida fastighetsförsäljning följer blockhyresavtalet med oavsett om köparen är privat eller offentlig., dvs gäller på oförändrade villkor även för den nya fastighetsägaren.

Fastighetsförsäljning sker på den öppna marknaden

Sbo är en förhållandevis långsiktig fastighetsägare och försäljning av en färdigutvecklad fastighet sker normalt inte innan åtta år. När marknadsmässiga förutsättningar råder säljs fastigheten på marknadsmässiga villkor genom ett anbudsförfarande på en öppen och fri marknad.