Fler äldre en utmaning i den kommunala ekonomin


För en ort där befolkningsutvecklingen är svag och andelen äldre ökar innebär ett omodernt bostadsbestånd i kombination med allt färre förvärvsaktiva en stor utmaning. Statens Bostadsomvandling AB köper fastigheter av kommuner och omvandlar dem till annan användning, främst till tillgänglighetsanpassade bostadslägenheter för äldre. Det ger effekt i ekonomin.

Med hjälp av Sbo:s kapital och kunnande att bygga om befintliga fastigheter i rätt lägen medverkar det till att skapa en positiv utveckling på orter med svag bostadsmarknad. Investeringskostnaden för att bygga om en befintlig fastighet är betydligt lägre än kostnaden för nyproduktion. Arbetet sker i nära samverkan med aktuell kommun och det kommunala bostadsföretaget. Att omvandla fastigheter för att bidra till samhällsnytta är ett uppdrag från regeringen. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden är Sbo:s insatser lönsam för den mindre kommunen och samhället i stort. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. Energiförbrukningen halveras i fastigheten. Det är ett betydelsefullt samhällsuppdrag som medverkar till framtidstro.

Hultsfreds kommun skapade 27 nya lägenheter för seniorer

Ett av våra aktuella samarbeten är Hultsfreds kommun med två olika före detta skolfastigheter. Återanvändningen har blivit möjlig tack vare att kommunen satsade på ett samarbete med Sbo. Resultatet blev 14 attraktiva lägenheter i markplan för seniorer centralt i Viserum och 13 bostäder för äldre i den anrika skolbyggnaden i centrala Hultsfred. Samtliga lägenheter är inflyttningsklara augusti 2016.
- Vi omvandlar ofta fastigheter som ingen vet vilken ny funktion de kan ha. Vi har investerat i befintliga men omoderna hyresfastigheter, i äldre anrika byggnader, men även i fastigheter från 1950-70-talet som tidigare t.ex. har varit förskola, äldreboende eller skola, berättar Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB.

Attraktivt boende för äldre skapar rörlighet

Varje ny lägenhet i Virserum, Hultsfreds kommun, fick en egen markuteplats. Annars är kännetecken för moderna och praktiska lägenheter för äldre bland annat att rullatorer får plats och kan ta sig fram samt att hela lägenheten inklusive kök och badrum moderniseras.
- Ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till, bidrar till att fler villor och lägenheter blivit tillgängliga för yngre hushåll. Det har vi sett tidigare i samarbeten, säger Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB (Sbo).

Fler äldre är en utmaning inom äldreomsorgen

Fram till år 2040 beräknas befolkningen i Sverige öka med över 1,3 miljoner invånare. Mer än hälften av dem är över 65 år (773 000 personer). En del av konsekvenserna för kommuner handlar om att hantera kostnader inom äldreomsorgen. Bra bostäder för äldre, där de kan klara sig själv efter förmåga, medverkar till både stärkt livskvalité och lägre kostnader.

Att skapa möjligheter för sänkta kommunala kostnader

För kommuner är kostnaden per brukare tre gånger så hög i särskilt boende som i eget boende med hemtjänst. Enligt en uträkning av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i rapporten ”Ett företag som genererar stor samhällsnytta” från 2015 rör det sig om cirka 700 000 kronor för särskilt boende jämfört med
200 000-250 000 kronor per år i eget boende med hemtjänst.
- Nyttan som Sbo gör beräknas uppgå till cirka 2 mkr nominellt per omvandlad lägenhet. 92 procent beror på förväntade besparingar inom äldreomsorgen enligt SKL, säger Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB.
Andra nyttoeffekter i monetära termer handlar om lägre kostnader för bostadsanpassning och uteblivna rivningskostnader.

Satsningar för en hållbar utveckling

Projekttiden är mellan 2-3 år tills ortens äldre kan börja flytta in i attraktiva funktionella lägenheter. Processen omfattar då förstudie/programarbete, beslutsprocessen (även den politiska) och byggtiden. Liknande insatser på andra orter har medverkat till positiv utveckling för orten och bättre boendeförsörjning.
 
Röster från några av våra andra samarbeten:
Ljusnarsbergs kommun - Bo Wallerström, kommunalråd
”Många blir äldre i den här kommunen. Vi hade ett antal gamla hyresfastigheter som behövde renoveras. Vi saknade lägenheter för seniorer, mellansteg från vanligt boende och till äldreboende. Sbo hjälpte oss att rusta det gamla till moderna eftertraktade boenden för seniorer.” 
 
Bjurholms kommun - Ingemar Nyman, kommunalråd
”Vi diskutera utifrån de förutsättningar som är i kommunen, Sbo visade stor förståelse för vår situation. Vi har en positiv befolkningstillväxt, men det trångt på förskola och skola. Och därför haft behov av att frigöra villor.” 
 
Vansbro - Hyresgäst
”Vi har bott här sedan det var nybyggt jag och min man. Vi trivs jättebra. Det bästa är att slippa elda, skotta snö och att allt är nära. Det enda jag saknar är golvvärme i badrummet, det hade vi i huset. Annars är det väldigt bra.” 

Uteplats i markplan ökar attraktiviteten och tillgängligheten. Lägenheter som människor vill flytta till lägger grund för rörelse på bostadsmarknaden.
Uteplats i markplan ökar attraktiviteten och tillgängligheten. Lägenheter som människor vill flytta till lägger grund för rörelse på bostadsmarknaden.