Funktionella lägenheter för äldre skapar rörlighet på bostadsmarknaden

En svag befolkningsutveckling med allt färre förvärvsaktiva och fler äldre på en ort med ett omodernt fastighetsbestånd innebär en stor utmaning. Statens Bostadsomvandling AB köper fastigheter av kommuner och omvandlar dem, främst till tillgänglighetsanpassade bostadslägenheter för äldre. Insatser som bidrar till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, motverkar inlåsningar och sätter igång flyttkedjor.

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) har kapital och kunnande att bygga om befintliga fastigheter i rätt lägen som medverkar till att det går att skapa positiv utveckling på orter med svag bostadsmarknad. Underutnyttjade fastigheter eller verksamhetslokaler som inte längre fyller sin funktion av olika skäl kan återanvändas på smarta sätt. Arbetet sker i nära samverkan med aktuell kommun och det kommunala bostadsföretaget. Investeringskostnaden för att bygga om en befintlig fastighet är betydligt lägre än kostnaden för nyproduktion. 

Attraktivt boende för äldre krävs för att skapa rörlighet

Ett av våra aktuella samarbeten är Hultsfreds kommun med två olika före detta skolfastigheter. Varje ny lägenhet i Virserum fick en egen markuteplats. Annars är kännetecken för moderna och praktiska lägenheter för äldre bland annat att rullatorer får plats och kan ta sig fram samt att hela lägenheten inklusive kök och badrum moderniseras.
- Ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till, bidrar till att fler villor och lägenheter blivit tillgängliga för yngre hushåll. Det har vi sett tidigare i samarbeten när vi även har byggt om befintliga omoderna hyresfastigheter, förskolor och andra verksamhetslokaler, säger Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB.

Hultsfreds kommun skapade 27 nya lägenheter för seniorer

Satsningen som Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) gjorde på ett samarbete med Sbo resulterade i totalt 27 centrala attraktiva lägenheter för seniorer, varav 13 bostäder för äldre i en anrik skolbyggnad vid torget i centrala Hultsfred . Samarbetet inleddes 2013 och samtliga lägenheter är inflyttningsklara augusti 2016. 

Fastighetsomvandlingar för en hållbar utveckling

Att omvandla fastigheter för att bidra till samhällsnytta är ett uppdrag som Sbo har från regeringen. Projekttiden i förvandlingen av olika fastigheter är mellan 2-3 år tills ortens äldre kan börja flytta in i attraktiva funktionella lägenheter. Processen omfattar då förstudie/programarbete, beslutsprocessen (även den politiska) och byggtiden. Liknande insatser på andra orter har medverkat till positiv utveckling på bostadsmarknaden och bättre boendeförsörjning.

Skapar möjligheter till sänkta kostnader i äldreomsorgen

Att sätta igång flyttkedjor skapar förutsättningar för äldre att bo kvar i eget boende. För kommuner är kostnaden per brukare tre gånger så hög i särskilt boende som i eget boende med hemtjänst. Enligt en uträkning av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i rapporten ”Ett företag som genererar stor samhällsnytta” från 2015 rör det sig om cirka 700 000 kronor för särskilt boende jämfört med 200 000-250 000 kronor per år i eget boende med hemtjänst.
- Nyttan vi gör beräknas uppgå till cirka 2 mkr nominellt per omvandlad lägenhet. 92 procent beror på förväntade besparingar inom äldreomsorgen enligt SKL, säger Ann Eriksson, VD på Sbo.
Andra nyttoeffekter i monetära termer handlar om lägre kostnader för bostadsanpassning och uteblivna rivningskostnader.
 
Röster från några av våra andra samarbeten:
Bjurholms kommun - Tjänsteman tekniska avdelningen
”Sbo har varit vår stöttepelare på ett väldigt bra sätt. Sbo är drivna, koll på läget, kunskap om den här sortens uppdrag och öppna för viktiga synpunkter under tiden. Jättefin stöttning genom hela processen med förfrågning, genomförande, uppföljning.” 
 
Munkfors kommun - Anders Pettersson, kommunchef
”Vi har sett positiva flyttkedjor av det här projektet. Målet med ombyggnationen var att samtliga lägenheter skulle bli uthyrda och det är de.” 
 
Munkfors kommun – Boende
”Vi ville komma närmare centrum [...]. Efter att jag fick min stroke så miste jag mitt körkort och då var det här en bra lösning.”