Gamla bostadsbestånd och fler äldre – mindre kommuners utmaning

Det handlar ofta om lycka, att kunna ta tillvara och återanvända en äldre omodern eller underutnyttjad byggnad. I Hultsfred var det en fin gammal skola från tidigt 1900-tal som har stått tom. Den förvandlades till 13 moderna attraktiva lägenheter för äldre. Vanligt är annars att bygga om flerbostadshus till attraktiva tillgänglighetsanpassade bostadslägenheter för äldre.

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) hittar anpassade lösningar för kommuner att klara omställningen med en åldrande befolkning. Att omvandla fastigheter för att bidra till samhällsnytta är ett uppdrag från regeringen. Samarbetet i Hultsfred med kommunen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) startade i oktober 2013 tack vare att aktörerna satsade på ett samarbete med Sbo.

Flytt kedjor skapar rörlighet på bostadsmarknaden

Många faktorer påverkar hur lång hela processen är att omvandla en fastighet. Projekttiden är mellan 2-3 år tills ortens äldre kan börja flytta in i attraktiva funktionella lägenheter. Processen omfattar då förstudie/programarbete, beslutsprocessen (även politiska) och byggtiden. Ombyggnation av skolbyggnaden i centrala Hultsfred till 13 bostäder för äldre är klar för inflyttning i augusti 2016. Liknande insatser på andra orter har medverkat till positiv utveckling för orten och bättre boendeförsörjning.

Utmaningen att hållbart ta till vara befintliga bestånd

I Hultsfreds kommun har omvandlingen omfattat två olika före detta skolfastigheter, en i Hultsfred och en i Virserum. Totalt blir det 27 nya attraktiva lägenheter för seniorer.
- Ibland handlar det inte bara om nytta. Den gamla skolan i Hultsfred vid torget tycker alla inblandade att det också känns fint att kunna återanvända. Det är en fantastisk byggnad med karaktär. Nu är den tillgänglighetsanpassad och modern med 13 nya lägenheter för äldre, säger Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB.

Investeringar bidrar till hållbar utveckling

Arbetet som Sbo gör i samverkan med kommunala aktörer som leder till ett mer effektivt utnyttjande av befintliga fastigheter, bidrar också till en bättre miljö. I Sbo:s senaste ombyggnationer av fastigheter runt om i Sverige beräknades årsenergiförbrukningen reduceras med i genomsnitt 41 procent efter ombyggnation.

Fler funktionella lägenheter för äldre

Sbo medverkar till en positiv utveckling på orter med svag bostadsmarknad. Med hjälp av kapital och kunnande att bygga om befintliga fastigheter i rätt lägen stödjer Sbo kommuner och dess kommunala bostadsbolag att möta den äldre generationens nya behov av moderna och tillgängliga bostäder. Även när det är låg rörlighet på bostadsmarknaden.
 
Röster från några av våra andra samarbeten:
Ljusne i Söderhamns kommun - Petri Berg, VD Faxeholmen AB
”Vi bygger om en byggnad som är ganska precis 50 år gammal. Det kommer att bli 22 seniorlägenheter när det är klart. I dagsläget har vi inget nyproducerat sedan slutet av 70-talet. Det är det som är så fantastiskt med det här.”
 
Vansbro - Jörgen Israelsson, VD/chef för stiftelsen Vansbrohem
”Vi har en del tomma lägenheter men inte alls så stora problem som tidigare.
Allt som allt har det varit ett bra projekt, vi är nöjda. Vi har sett viss effekt på flyttkedjorna trots allt och det är positivt.” 
 
Grums kommun - Annika Lomarker, VD Grums hyresbostäder AB
”Vi ser klart och tydligt att det är stor efterfrågan på trygghetsboende. De renoverade lägenheterna är bra för dem som bor där, tryggheten ökar. Livskvaliteten är högre i ett eget boende.” 
Grums kommun - Birgitta Andersson, boende
”Jag har hemhjälp som hjälper mig och jag trivs så pass bra att de kommer få bära mig ut härifrån, säger Birgitta med ett skratt.”